Het Pius X College

Website
www.piusx.nl
Onderwijsaanbod
Aalderinkshoek: havo, atheneum (vwo), gymnasium (vwo) en tweetalig Onderwijs (tto)
Van Renneslaan: vmbo
Rijssen: vmbo GL/TL, hav, atheneum (vwo), gymnasium (vwo)

Missie en Visie

Als school willen wij ons onderscheiden van andere middelbare scholen. Daarom vinden wij het belangrijk dat niet alleen wij, maar ook onze leerlingen op de hoogte zijn van onze visie op onderwijs.

De visie van het Pius X College vatten we samen in vijf oneliners:

  • het gaat om jou;
  • leren doe je overal;
  • ook hier ben je thuis;
  • school zijn we samen;
  • onderwijs voor deze tijd.

De leerlingen en het leren zijn het uitgangspunt van het leerproces. Als school willen wij onze leerlingen uitdagen om zich actief te blijven ontwikkelen, met het doel hen verder te vormen tot verantwoordelijke jonge mensen.

Wij zijn een Carmelschool

Het Pius X College maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Carmel verbindt VO-scholen verspreid over heel Nederland.

Met circa 4.300 collega’s en ruim 38.000 leerlingen is het weliswaar een grote stichting, maar kleinschaligheid staat voorop. Dat is ook terug te vinden in onze missie, waarin de mens centraal staat. Niet alleen bij haar primaire taak: het aanbieden van bijzonder voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs.

Met ruim 50 locaties en meerdere teams per locatie organiseren Carmelinstellingen het onderwijs in kleine scholen. Uit deze combinatie van klein en groot willen we maximale meerwaarde genereren. Het onderwijs wordt in teams om de leerling heen georganiseerd. Dat zorgt voor een overzichtelijke, herkenbare en veilige omgeving binnen de school, waarin leerlingen en medewerkers zich prettig voelen. De signatuur van de huidige Carmelscholen varieert van rooms-katholiek en protestants-christelijk tot interconfessioneel en algemeen bijzonder.

Aanmelden